Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

 

                                           

Direcția Administrativă este condusă de un director subordonat Directorului General Administrativ și este coordonată de Prorectorul responsabil cu dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică.

Directorul Direcției Administrative, prin serviciul subordonat, asigură funcționalitatea bazei tehnico – materiale a Academiei de Studii Economice din București și are în subordine Serviciul Administrativ.

Directorul Administrativ răspunde de toate activitățile desfășurate în cadrul Direcției Administrative.