Serviciul Administrare Spații de Învățământ

 

    Șef. Serviciu: Ec. Apostol TURBATU

    Date de contact: 

 • Telefon: 021 3191900, interior 385
 • Adresă: CĂDEREA BASTILIEI , etaj 3, camera 0340

Serviciul Administrare Spații de Învățământ (SASI) este condus de un șef de serviciu, încadrat potrivit legii, subordonat directorului DA. 

În conformitate cu Hotărârea nr. 177/28.09.2016 cu privire la aprobarea Modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Serviciul Administrativ are următoarele atribuții:

 •   administrarea spațiilor cu destinație didactică, de cercetare și administrativă și asigură întreținerea acestora;
 •    asigurarea curățeniei, urmărirea respectării și aplicării normelor de igienă, sănătate și siguranță publică în spațiile de învățământ ale ASE;
 •   coordonarea activității administratorilor (gestionarilor) de la imobilele de învățământ, activităților de pază și a celor aferente parcului auto;
 •   întocmirea documentelor necesare achiziționării materialelor de curățenie, materialelor didactice, echipamentelor de protecția muncii, materialelor igienicosanitare și a altor materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității în imobilele de învățământ;
 •  întocmirea de situații centralizate privind distribuirea materialelor de curățenie,
 • întocmirea și verificarea documentației care însoțește facturile la plată pentru contractele de servicii de salubrizare, de curățenie, de deratizare, de pază, de utilități, de materiale consumabile și carburanți, etc.;
 • elaborarea documentelor tehnice în vederea închirierii spațiilor excedentare în baza contractelor încheiate cu terți;
 • intocmirea documentației pentru plata chiriei și a utilităților de către firmele care au închiriat spații în imobilele de învățământ;
 •       asigurarea pazei imobilelor ASE prin forțe proprii și prin intermediul firmelor specializate.